TANKESTRATEGI

Tankens makt är stark och intellektuellt är det självklart att negativa tankar påverkar och begränsar dig, men hur ska du förhålla dig till dem?

Var någonstans på skalan mellan 1-10 befinner du dig när det gäller tankar som tar energi och vad kan du göra för att minska energiläckaget?

Jag använder följande tankestrategi för att spara på min energi.


Var superobservant, se och uppmärk-samma när tanken snurrar igång, oftast kommer den omedvetet.
Acceptera, ok nu är det en sådan tanke igen. Försök inte mota bort eller byta ut för då får den genast uppmärksamhet.
Gör ett aktivt val – vill du lyssna på tanken – eller vill du bokstavligt talat lyfta bort tanken från huvudet, lägga den i en låda och sätta hänglås på om så behövs. Med andra ord vägra att befatta dig med tankar som tar din energi.
Bestäm en tidsperiod när du ska jobba med nolltolerans.
Utvärdera perioden och fatta ett nytt beslut – vill du lyssna eller lägga bort?
STARTSIDA
INNEHÅLL
ORD OM BOKEN
BESTÄLLNING
REFLEKTION
MEDITATION
TANKESTRATEGI
MASSAGE
DIKTER
BAKGRUND
OM GUNILLA
LÄNKAR
KONTAKT
logotyp för GPdesign © Gunilla Petersén  |  gunilla@gpdesign.se  |  070-308 30 90