INNEHÅLL

INLEDNING
VÅRA HJÄRNHALVOR
VÄRDERINGAR
SKAPA MEDVETENHET
REFLEKTION
ATT STYRA SJÄLV
FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDAR
ATT SPELA OFFER
FÖRLÅTELSE
FLYKT
PROCESSER
FÖRÄNDRING
BESLUTSVÅNDA
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
RÄDSLA
SJÄLVKÄNSLA

 

SÄTTA GRÄNSER
FALSK HÄNSYN
VIKTIG
TILLÅTELSE ATT VARA I SIN STORHET
SKAPA BALANS
VISION
TILLIT
ENERGILÄCKAGE
TANKESTRATEGI
MEDVETET NÄRVARANDE
TILLÅTELSE TILL EGEN TID
MISSTAG
SJÄLVSAMHET OCH BERÖRING
SAMMANFATTNING
GUNILLAS VIKTIGASTE LEDTRÅDAR
TACK

STARTSIDA
INNEHÅLL
ORD OM BOKEN
BESTÄLLNING
REFLEKTION
MEDITATION
TANKESTRATEGI
MASSAGE
DIKTER
BAKGRUND
OM GUNILLA
LÄNKAR
KONTAKT
logotyp för GPdesign © Gunilla Petersén  |  gunilla@gpdesign.se  |  070-308 30 90